Het groene denken van B+F

People, planet en profit, oftewel: mensen, milieu en opbrengst. Dat zijn de drie pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bloemsma+Faassen is zich ten volle bewust van haar verantwoordelijkheid op dit gebied.

People | mensen

Medewerkers worden gezien als het sociaal kapitaal van de organisatie en daarom wordt er tijd en geld besteed aan goede interne communicatie en opleidingsmogelijkheden. Verder biedt Bloemsma+Faassen een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, een arbo-veilige werkomgeving en omgangsprotocollen. Onder de medewerkers huist loyaliteit, respect en passie voor de klanten, het bedrijf èn de collega’s. Extern doet Bloemsma+Faassen vanzelfsprekend haar uiterste best om zo effectief en optimaal mogelijk te communiceren met haar klanten en overige relaties.

Planet | milieu

Het milieu wordt steeds meegewogen in de bedrijfsvoering van Bloemsma+Faassen. Door het per pdf (digitaal) versturen van documenten wordt op grote schaal het gebruik van papier en inkt teruggedrongen. Ook intern is het beleid om zo weinig mogelijk te printen. Kantoorartikelen worden waar mogelijk vanuit de Eco-line besteld.

Profit | opbrengst

Winst maken mag. De inkomsten van de vestigingen van Bloemsma+Faassen worden deels geherinvesteerd in goede informatiestromen, een professionele en efficiënte bedrijfsvoering en innoverende activiteiten waardoor we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

De inzet van Bloemsma+Faassen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen komt voort uit een oprecht streven naar een betere wereld. De vestigingen in Assen en Groningen gebruiken de invloed die hen ter beschikking staat om dit streven gestalte te geven.