MEERWAARDE DICHTBIJ!

Maar al te vaak is het indienen van de aangifte omzetbelasting het slotakkoord van een kwartaal. De ondernemer gaat weer snel over tot de orde van de dag. Nu is dat op zichzelf niet verkeerd – te lang blijven hangen in het verleden is nooit goed – maar toch verdient de afgesloten administratie naar mijn mening méér aandacht. Nu een nieuw kwartaal nadert en een oud kwartaal wordt afgesloten vind ik het leuk u meer te vertellen over de winst die u kunt halen uit het monitoren van cijfers.

Want de cijfers over een afgesloten periode bieden veelal een schat aan informatie. Zo kunnen ze dienen om brutomarges te bepalen, kan een vergelijking worden gemaakt met andere perioden (maanden/kwartalen), kan een vergelijking worden gemaakt met dezelfde periode in eerdere jaren en kan zij voor benchmarking worden gebruikt. In dat laatste geval wordt gekeken hoe uw onderneming presteert in vergelijking tot andere ondernemers in dezelfde branche. En last but not least: de afgesloten periode kan naast de begroting voor het lopende jaar worden gelegd om te bezien in hoeverre uw onderneming “op koers ligt”. Eventueel kan deze koers worden bijgesteld en kan een nieuwe (liquiditeits)prognose worden opgemaakt.

Het verleden is dus een springplank naar de toekomst. Door uw prestaties in het verleden vast te leggen én te analyseren schept u een basis voor een beter presterende onderneming in de toekomst. Wij, van Bloemsma+Faassen Accountants en belastingadviseurs, helpen u niet alleen om dat verleden op een juiste wijze vast te leggen. Wij willen u óók bijstaan in het analyseren van deze cijfers voor het trekken van lessen naar de toekomst. Dát is wat wij bedoelen met Meerwaarde Dichtbij. Samen werken aan een financieel gezonde toekomst van uw onderneming. Bovenstaande hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wij communiceren graag op een heldere, bondige en eenvoudige wijze met onze klanten. Dat betekent dat zo’n analyse niet altijd hoeft plaats te vinden in de vorm van lijvige rapporten, aangevuld met grafieken en staafdiagrammen.

Integendeel, soms is een telefoontje, een email, of een kort briefje voldoende om iets duidelijk te maken.

Het verwerken van de financiële administratie is voor ons niet het eindpunt, het is het vertrekpunt om u als ondernemer te adviseren en te begeleiden. Weten wat er gebeurt, hoe het gebeurt én waarom het gebeurt. Dat is waar het om draait. En dát is wat wij bedoelen met Meerwaarde Dichtbij. Bent u ook benieuwd wat Meerwaarde Dichtbij voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Bel, mail of stuur ons een bericht via Twitter. Mijn collega’s en ik leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Met fiscale groet,

 

Willem Faassen

Blog overzicht